პირობები, გარანტია - www.HHOKIT.ie გამოტოვება
ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვმუშაობთ, გაზრდილი შეკვეთების დაგვიანება შესაძლებელია. დააჭირეთ COVID-19 მნიშვნელოვან ინფორმაციას. უფასო გადაზიდვა შეჩერებულია საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვების გამო.
ჩვენ ჩვეულ რეჟიმში ვმუშაობთ, გაზრდილი შეკვეთების დაგვიანება შესაძლებელია. დააჭირეთ COVID-19 მნიშვნელოვან ინფორმაციას. უფასო გადაზიდვა შეჩერებულია საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვების გამო.

პირობები, გარანტია

1. საგანი

HHO FACTORY, LTD (IRELAND) მომხმარებელს (შემდგომში "მომხმარებელი") მიჰყიდდა ბეჭდურ კატალოგებში, ფლაერზე და ონლაინ მაღაზიაში მითითებული საქონელი შემდეგ მიწოდებასა და გაყიდვების პირობებში (AGB).

2. ხელშეკრულება
ხელშეკრულება მომხმარებელსა და HHO FACTORY- ს შორის გაფორმებულია მხოლოდ კლიენტის დავალებით და მისი მიღებით შპს HHO FACTORY– ს შესახებ. მომხმარებელთა შეკვეთით გაკეთდა ინტერნეტით. HHO FACTORY, LTD იღებს შეკვეთას მომხმარებლის მიერ (a) შეკვეთის დადასტურებით (ელ.ფოსტით ან ფოსტით) ან გადაცემული (ბ) აწვდის შეკვეთილ საქონელს (მიტანის ჩათვლით).

3. პროდუქციის დიაპაზონი
ნებისმიერი დეტალი იმ საქონლის შესახებ, რომლის შეკვეთისას მომხმარებელმა შეკვეთის პროცესში არ არის სავალდებულო. კერძოდ, დიზაინისა და ტექნოლოგიის ცვლილებები, რაც აუმჯობესებს პროდუქტის ფუნქციონირებას, აგრეთვე შეცდომებს აღწერაში, ილუსტრაციებსა და ფასებში. ინდივიდუალური პროდუქციის შესახებ ყველა ტექნიკური ინფორმაცია ემყარება მწარმოებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და სავალდებულოა ამ ჩარჩოში.

4. გადახდის პირობები
კატალოგის ყველა ფასი არის სახელმძღვანელო ფასები, რომლებიც მუდმივად რეგულირდება ბაზარზე. თქვენ ხართ ევროში, დღგ ჩათვლით, არაპაკეტური. ტრანსპორტირებისა და შეფუთვის ხარჯები გამოითვლება ცალკე. გადახდა უნდა მოხდეს ინვოისის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში. ახალ მომხმარებლებს შეუძლიათ შეიძინონ მხოლოდ საბანკო ჩეკის წინააღმდეგ, ან ფულადი თანხის წინასწარ. HHO FACTORY, LTD (IRELAND) იტოვებს უფლებას, შეიძინოს არსებული მომხმარებლები ამ შეძენის შესაძლებლობების საშუალებით.

4 ა. გაუქმება
ჩვენ შეგვიძლია გადავიხადოთ მხოლოდ 3.4% გადახდა საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის გადასახადი გაუქმებისა და დამუშავების საფასურის გაუქმების შემთხვევაში. თქვენ მიიღებთ ამ პირობებს ამ ბრძანების თანახმად

5. პირობები
შეკვეთილი პროდუქციის გაგზავნა შეგიძლიათ ევროკავშირში. სად უნდა დაბანაკდეს, პროდუქტები დაუყოვნებლივ გადაეცემა მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წერილობითი შეკვეთის დადასტურება ხდება მიწოდების სავარაუდო თარიღთან. საქონლის მიტანა ხდება (დატვირთვის სატვირთოდან) მომხმარებლის ხარჯზე და რისკზე, თუნდაც ნაწილობრივი მიწოდებით. გარედან შესამჩნევი ზიანის ანაზღაურება, რომელიც საქონელს დაევალა მხოლოდ გადამზიდველის მიერ გაცემული სერტიფიკატის წინააღმდეგ.

6. სათაურის შენარჩუნება
მიწოდებული საქონელი რჩება საკუთრება შპს HHO FACTORY– ის სრულ ანაზღაურებამდე. ამან შეიძლება შეიტანოს შესაბამისი ჩანაწერი სათაურთა რეესტრში. თუ შემსყიდველი ფასის გადახდის შემთხვევაში მომხმარებელი ნაგულისხმევი HHO FACTORY არის, შპს უფლებამოსილია გააუქმოს ხელშეკრულება (გაყვანა) და მათი მფლობელობაში მყოფი საქონელი.

7. გარანტია და პასუხისმგებლობა
კატალოგში შემოთავაზებული ყველა ძირითადი ერთეულისთვის, გარანტიის ვადაა 1 წელი შეძენის დღიდან, თუ არ არის მითითებული გარანტიის განსხვავებული ვადა (ჩვეულებრივ, 14 დღე). რამდენადაც კანონით ნებადართულია, გამორიცხულია პასუხისმგებლობა ანაზღაურებაზე. კერძოდ, HHO FACTORY, LTD Active HHO Carbon Cleaner არ არის პასუხისმგებელი არასათანადო მოხმარებით ან ბუნებრივი აცვიათ და ცრემლით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისთვის, ან თვით ნივთისთვის გამოწვეული ზიანისთვის. ანაბარი არ დაბრუნდება! სატრანსპორტო საშუალებების HHO ნაკრებების სათანადო ინსტალაციისა და მუშაობისთვის შეგიძლიათ გარანტიის გარანტიით გამოგვიგზავნოთ სურათები ან მოკლე ვიდეო ძრავის ჩართვამდე. თუ დაზიანება გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციით ან შეცვლით, გარანტია ძალადაკარგულად იქცევა. Amp Booster- ის დამონტაჟება რადიატორის FRONT- ში, ან / და COOLAIRFLOW გარე ENGINE BAY ან გარანტიის გაუქმების შესახებ. ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით გვირჩევენ უფასოდ. კაპოტის ქვეშ, სადაც 40 გრადუსი ცელსიუსით მეტია (104 ფარენგეიტი) არ არის რეკომენდებული! მხოლოდ გაგრილებული ადგილი ძრავისგან შორს. დაუშვებელია სამგზავრო განყოფილებაში და მანქანის ბარგში დაყენება.

გაფრთხილება: ძრავის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ შლანგი არ არის დაბლოკილი ყინულის, ცალმხრივი ცუდი სარქვლის მდგომარეობის ან არასწორი ინსტალაციის შედეგად გამოწვეული გატეხილი შლანგისგან. HHO ბენზინზე გამოსასვლელი ბლოკირება შეუქცევად ანგრევს HHO- ს მთავარ განყოფილებას და მისი შეცვლა ან დაბრუნება შეუძლებელია.

8. ინტელექტუალური საკუთრების
HHO FACTORY, LTD (IRELAND EUROPE) იტოვებს ყველა დიზაინის, ტექსტისა და გრაფიკის შექმნას, სანამ მათ ვებგვერდზეა განთავსებული, ყველა უფლება დაცულია. მთელი ვებსაიტის ან ამ ვებ – გვერდის ნაწილების ან სხვა რეპროდუქციების კოპირება დაშვება მხოლოდ და მხოლოდ ნებადართულია იმისათვის, რომ შეუკვეთოთ შეკვეთი შპს HHO FACTORY– ში. ილუსტრაციებთან, ნახატებთან, გამოთვლებთან და სხვა HHO FACTORY– სთვის მიწოდებულ სხვა დოკუმენტებთან მიმართებაში, საკუთრების და საავტორო უფლებების დაცვის წინააღმდეგ. სანამ მათ HHO FACTORY, LTD მესამე პირებს გაუგზავნიან, მომხმარებლები გამოხატავენ წერილობით თანხმობას HHO FACTORY, LTD.

9. კონფიდენციალურობის დაცვა - შრომითი ქარხანა, შპს დაარწმუნა პერსონალური მონაცემების შეგროვებას, დამუშავებასა და გამოყენებაში, ირლანდიის მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის დებულებებსა და შესაბამის იურიდიულ სტანდარტებთან. შეკვეთის დამუშავების შემთხვევა, მომხმარებლის მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ შიდა ბაზრის კვლევისთვის. მესამე მხარის პარტნიორ ორგანიზაციებში გადაცემა მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომსახურების სავალდებულო მომსახურება (შეკვეთის დამუშავება) სავალდებულოა. მომხმარებელი ეთანხმება ამ მონაცემების გამოყენებას. უფრო მეტიც, მას ნებისმიერ დროს აქვს მოთხოვნის უფლება გამოიყენოს მის შესახებ შენახული მონაცემები და აკრძალოს მათი გამოყენება შიდა ბაზრის კვლევის მიზნებისათვის.

10. იურისდიქცია და შესაბამისი კანონი
იურისდიქცია შპს HHO FACTORY– ის ადგილია. ხელშეკრულება რეგულირდება ირლანდიის კანონით.

11. დასკვნითი დებულებები
ბეჭდური კატალოგების გაყიდვისას, ფლაერები და ონლაინ მაღაზია მხოლოდ HHO FACTORY- ის პროდუქტებია, შპს. ხელშეკრულების გაფორმების დროს, მათი ეფექტურობის შესაბამისად მითითებული საქონელი. ეს პირობები განსაკუთრებით მოქმედებს იქ, სადაც ისინი განსხვავდებიან მომხმარებლისგან. პროგრამის მიწოდება ასევე დაერთებულია მწარმოებლის მიერ ამ სალიცენზიო ხელშეკრულებაში მოცემულ დისკზე ან / და ინფორმაციას. დალუქული მონაცემების გახსნით, მომხმარებელი მკაფიოდ იღებს ამ პირობების მოქმედებას. თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება ბათილია ან ძალაში შედის, არ იმოქმედებს დანარჩენი დებულებების კანონიერ ძალაზე. ასევე იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს HHO FACTORY, LTD ამ პირობების და ცვლილებების ცვლილებები.

ამ წესებისა და პირობების შესწორება: შპს HHO FACTORY– ს შეუძლია შეარჩიოს პოლიტიკის შეცვლა ნაწილობრივ ან მისი მთლიანობაში, ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე.


უსაფრთხოების გაფრთხილება

მოთხოვნილზე წარმოქმნილი წყალბადის რაოდენობა მცირეა, მაგრამ გაითვალისწინეთ შემდეგი:
ᲡᲘᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲘᲗ! წყალბადის არის აალებადი გაზი და შეუძლია შექმნას ასაფეთქებელი ნარევები ჟანგბადთან ან ჰაერთან. წყალბადის გაზი დაუყოვნებლივ ქმნის ხანძარსა და ფეთქებად საფრთხეს, როდესაც კონცენტრაცია 4% -ს აღემატება. ის ჰაერზე ბევრად მსუბუქია და იწვის უხილავი ალით. დაინსტალირებულ HHO სისტემაზე მუშაობის დაწყებამდე უნდა უზრუნველყოთ ანთების ყველა წყაროს ჩაქრობა, შიშველი სითბო, მათ შორის ნაპერწკლები ან ალი გათიშეთ ავტომობილის აკუმულატორის ტერმინალები და მიიღეთ ზომები სტატიკური ელექტროენერგიის აღმოსაფხვრელად. არ არის მოწევა გენერატორთან ან მის რეზერვუარებთან ახლოს ნებისმიერ დროს. HHO გენერატორები აწარმოებენ HHO აირებს მოთხოვნილებით, როდესაც ძრავა მუშაობს, მაგრამ გათიშვის შემთხვევაში, წყალსაცავებსა და მილებში იქნება ნარჩენი HHO გაზები. მიეცით საშუალება დანადგარებს კარგად გაისვენონ გარეთ ან კარგად ვენტილირებადი ადგილის ქვეშ, სანამ მოწყობილობებზე ან აქსესუარებზე იმუშავებთ.

მყიდველებმა უნდა წაიკითხონ ყველა გაფრთხილება, ინსტრუქცია უსაფრთხო გამოყენების შესახებ, ეტიკეტები, უარი თქვას და ყველა სხვა მასალა, რომელიც შედის ამ ვებსაიტზე, რომელიც გაიყიდება ამ ვებ – გვერდზე, სანამ ამ პროდუქტის გამოყენებას შეძლებენ. წყალბადის გენერატორები გაიყიდება იმ გაგებით, რომ მყიდველი კითხულობს და იცავს ინსტალაციაში აღწერილ სიზუსტეებსა და გაფრთხილებებს, რისკის თავიდან ასაცილებლად. HHO FACTORY, LTD არ იღებს პასუხისმგებლობას ზიანის ან დაზიანების ან რაიმე არაპირდაპირი გამოყენების ან არასწორად გამოყენების, განყოფილებების შეცვლის ან HHO გენერატორების ან აქსესუარების შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. 

ეს გარანტია გაუქმებულია, თუ პროდუქტი გაიხსნა, შეცვლილია ან მავნეა

კატალოგში შემოთავაზებული ყველა ძირითადი ერთეულისთვის, გარანტიის ვადაა 1 წელი შეძენის დღიდან, თუ არ არის მითითებული გარანტიის განსხვავებული ვადა (ჩვეულებრივ, 14 დღე). რამდენადაც კანონით ნებადართულია, გამორიცხულია პასუხისმგებლობა ანაზღაურებაზე. კერძოდ, HHO FACTORY, LTD Active HHO Carbon Cleaner არ არის პასუხისმგებელი არასათანადო მოხმარებით ან ბუნებრივი აცვიათ და ცრემლით გამოწვეული ნებისმიერი ზიანისთვის, ან თვით ნივთისთვის გამოწვეული ზიანისთვის. ანაბარი არ დაბრუნდება! სატრანსპორტო საშუალებების HHO ნაკრებების სათანადო ინსტალაციისა და მუშაობისთვის შეგიძლიათ გარანტიის გარანტიით გამოგვიგზავნოთ სურათები ან მოკლე ვიდეო ძრავის ჩართვამდე. თუ დაზიანება გამოწვეულია არასწორი ინსტალაციით ან შეცვლით, გარანტია ძალადაკარგულად იქცევა. ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით ვურჩევთ უფასოდ.

გაფრთხილება: ძრავის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ შლანგი არ არის დაბლოკილი ყინულის, ცალმხრივი ცუდი სარქვლის მდგომარეობის ან არასწორი ინსტალაციის შედეგად გამოწვეული გატეხილი შლანგისგან. HHO ბენზინზე გამოსასვლელი ბლოკირება შეუქცევად ანგრევს HHO- ს მთავარ განყოფილებას და მისი შეცვლა ან დაბრუნება შეუძლებელია.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ზოგიერთ ქვეყანაში საბაჟო ოფისი ანადგურებს ამ გადაზიდვას, ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას და ანაზღაურება გაუქმდება.